วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การตีปลอกลูกสูบ

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555


การตีปลอก คือ การ ขยายปลอกสำหรับใส่ลูกสูบ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้สามารถรับกับลูกสูบที่มีขนาดใหญ่ ขึ้นแต่ไม่เกิน 60 มิลลิเมตร (สำหรับรถสายพาน)เพราะ แคร้งเครื่องมีความกว้างแค่ 60 มิลลิเมตร ถ้าจะยัดลูกที่มีขนาดใหญ่กว่า 60 มิลลิเมตร ต้องทำการระเบิดแคร้ง เครื่อง เพื่อไม่ให้ กระโปรงลูกสูบ ชนกับ แคร้ง

การตีปลอก คือการเอาปลอกของเสื้อสูบที่เป็นเหล็ก ที่อยู่ด้านในของเสื้อสูบ จะตีปลอกก็ต่อเมื่อ คว้านลูกจนเหลือปลอกบางน้อยกว่า 1มิลลิเมตร วัดตรงที่ออกมานอกเสื้อสูบ(ส่วนที่เข้าในแครง) เพราะถ้าปลอกบางมากเวลาลูกสูบเลื่อนลงต่ำสุด ขณะเครื่องยนต์ทำงานจะเกิดความร้อนทำให้ปลอกที่บางเปลี่ยนรูป ทำให้ลูกติด หลังจากนั้นปลอกจะแตก เมื่อปลอกแตกจะ ไม่มีปลอกประครองลูก ทำให้ลูกแตก การยัดลูกคือการใส่ลูกสูบให้ใหญ่ขึ้น แต่ปลอกล่างต้องไม่บางมาก เพราะถ้าบางมาก ไม่คุ้ม ปลอกอาจจะแตก ลูกอาจจะพังได้

ส่วน แคร์งเมื่อตีปลอกใหญ่กว่าของเดิม ให้วัดความกว้างของแคร์ง ใหญ่กว่าขนาดปลอก 0.5-1.0 มิล เพื่อให้ปลอกเสื้อสูบล่างเขาไปในแคร์งได้ เช่น ปลอกมีขนาด 60 แคร์ง 60.5-61 มิล โดยทั่วไปเสื้อสูบติดรถจะทำปลอก หนา สามารถใส่ลูก สูบใหญ่กว่าเดิมประมาณ 2 มิล เช่นลูกสูบ STD = 50 มิล ยัดลูก 53 มิล เป็นระยะที่ปลอดภัย ปลอกไม่แตก ลูกไม่ติด ส่วนใน2 จังหวะ คว้านได้ไม่เกิน ลูกไซค์ 300 เฉพาะ บางรุ่นปลอกที่เข้าในแคร์งจะหนา แต่ตรงรู พอท์ไอดีจะบาง โดยมากเวลาตีปลอกใหม่
รถแต่งอัพเดท