วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เบอร์ซี่ลวด มาตรฐานของรถมอเตอร์ไซค์

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
เบอร์ซี่ลวด มาตรฐานของรถมอเตอร์ไซค์
เบอร์ซี่ลวด จะบอกความหมาย 2 อย่าง ทั้งขนาดและความยาว ดังนี้ เช่น
เบอร์ 10×157 หมายความว่า ความโตของซี่ลวดเบอร์ 10 และความยาวซี่ลวด 157 มิลลิเมตร
*** บ้างท่านคงเคยได้ยินซี่ลวดเบอร์ 8 และ 9 ด้วย ซึ่งขนาดของเบอร์ที่ น้อยจะโตกว่าเบอร์ที่มาก เช่น
เบอร์ 8 จะโตกว่าเบอร์ 9 และ เบอร์ 9 จะโตกว่าเบอร์ 10 เป็นต้น
เมื่อทุกท่านได้ทราบความหมายของ ตัวเลขเบอร์ซี่ลวดแล้ว ผมจะแสดงรายละเอียดเบอร์ซี่ลวดของรถมอเตอร์ไซค์ แต่รุ่นดังนี้ครับ
Honda
Honda C70(หน้าดรั้ม หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 161 หลัง 161
Honda Dream (หน้าดรั้ม หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 161 หลัง 161
Honda Smile (หน้าดรั้ม หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 161 หลัง 161
Honda Nova (หน้าดิส หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 184 หลัง 161

Honda Cela (หน้าดิส หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 184 หลัง 161
Honda Tena (หน้าดิส หลังดิส)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 184 หลัง 161
Honda Dash (หน้าดิส หลังดิส)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 184 หลัง 161
Honda Beat (หน้าดิส หลังดิส)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 184 หลัง 161
Honda LS125 (หน้าดิส หลังดิส)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 184 หลัง 161
Honda Sonic (หน้าดิส หลังดิส)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 184 หลัง 161
Honda Wave100 (หน้าดิส หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 184 หลัง 157
Honda Wave100 (หน้าดรั้ม หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 157 หลัง 157
Honda Nice-Ubox (หน้าดิส หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 184 หลัง 157
Honda Wave125 (หน้าดิส หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 184 หลัง 157
Honda Wave125 (หน้าดรั้ม หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 157 หลัง 157
Honda Nice125 (หน้าดิส หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 184 หลัง 157
Honda Dream125 (หน้าดิส หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 184 หลัง 157
Honda Dream125 (หน้าดรั้ม หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 157 หลัง 157
Honda Click (หน้าดิส หลังดรั้ม)(วงล้อ 14 นิ้ว) หน้า 129 หลัง 87
Honda Click (หน้าดิส หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 184 หลัง 129
Honda Click (หน้าดรั้ม หลังดรั้ม)(วงล้อ 14 นิ้ว) หน้า 120 หลัง 87
Honda Click (หน้าดรั้ม หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 157 หลัง 129
Honda AirBlade (หน้าดิส หลังดรั้ม)(วงล้อ 14 นิ้ว) หน้า 129 หลัง 87
Honda AirBlade (หน้าดิส หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 184 หลัง 129
Honda Scoopy (หน้าดิส หลังดรั้ม)(วงล้อ 14 นิ้ว) หน้า 129 หลัง 87
Honda Scoopy (หน้าดิส หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 184 หลัง 129

YAMAHA
YAMAHA Y80 (หน้าดรั้ม หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 157 หลัง 157
YAMAHA Y100 (หน้าดรั้ม หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 157 หลัง 157
YAMAHA Y111 (หน้าดรั้ม หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 157 หลัง 157
YAMAHA BELLE100 (หน้าดรั้ม หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 157 หลัง 157
YAMAHA BELLE-R (หน้าดิส หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 184 หลัง 157
YAMAHA JR120 (หน้าดิส หลังดรั้ม)(วงล้อ 16 นิ้ว) หน้า 168 หลัง 143
YAMAHA JR120S (หน้าดิส หลังดิส)(วงล้อ 16 นิ้ว) หน้า 168 หลัง 143
YAMAHA JR120 (หน้าดิส หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 184 หลัง 157
YAMAHA JR120S (หน้าดิส หลังดิส)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 184 หลัง 157
YAMAHA MIO (หน้าดิส หลังดรั้ม)(วงล้อ 14 นิ้ว) หน้า 129 หลัง 87
YAMAHA MIO (หน้าดรั้ม หลังดรั้ม)(วงล้อ 14 นิ้ว) หน้า 120 หลัง 87
YAMAHA MIO (หน้าดรั้ม หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 157 หลัง 120
YAMAHA MIO (หน้าดิส หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 184 หลัง 120
YAMAHA NOUVO (หน้าดิส หลังดรั้ม)(วงล้อ 16 นิ้ว) หน้า 149 หลัง 139
YAMAHA NOUVO (หน้าดิส หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 184 หลัง 120
YAMAHA FINO (หน้าดิส หลังดรั้ม)(วงล้อ 14 นิ้ว) หน้า 129 หลัง 87
YAMAHA FINO (หน้าดิส หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 184 หลัง 120

SUZUKI
SUZUKI FR80 (หน้าดรั้ม หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 161 หลัง 161
SUZUKI RC80 (หน้าดรั้ม หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 161 หลัง 161
SUZUKI RC100 (หน้าดรั้ม หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 161 หลัง 161
SUZUKI SPRINTER (หน้าดรั้ม หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 161 หลัง 161
SUZUKI CRYSTAL (หน้าดรั้ม หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 161 หลัง 161
SUZUKI ROYAL (หน้าดรั้ม หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 161 หลัง 161
SUZUKI VIVA (หน้าดรั้ม หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 161 หลัง 161
SUZUKI VIVA (หน้าดิส หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 172 หลัง 161
SUZUKI SMASH (หน้าดรั้ม หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 161 หลัง 161
SUZUKI SMASH (หน้าดิส หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 172 หลัง 161
SUZUKI BEST (หน้าดรั้ม หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 161 หลัง 161
SUZUKI BEST (หน้าดิส หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 172 หลัง 161
SUZUKI AKIRA (หน้าดิส หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 172 หลัง 161
SUZUKI AKIRA-RR (หน้าดิส หลังดิส)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 172 หลัง 161
SUZUKI RAIDER (หน้าดิส หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 172 หลัง 161
SUZUKI RAIDER (หน้าดิส หลังดิส)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 172 หลัง 161
SUZUKI STINGER (หน้าดิส หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 172 หลัง 161
SUZUKI STINGER (หน้าดิส หลังดิส)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 172 หลัง 161
SUZUKI STEP (หน้าดรั้ม หลังดรั้ม)(วงล้อ 14 นิ้ว) หน้า 120 หลัง 87
SUZUKI STEP (หน้าดิส หลังดรั้ม)(วงล้อ 14 นิ้ว) หน้า 129 หลัง 87
SUZUKI STEP (หน้าดรั้ม หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 129 หลัง 120
SUZUKI STEP (หน้าดิส หลังดรั้ม)(วงล้อ 17 นิ้ว) หน้า 172 หลัง 120

รถแต่งอัพเดท