วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554

การเลือกใช้ ขนาดสเตอร์หน้า,หลัง และความยาวโซ่ ของรถมอเตอร์ไซค์ ที่เหมาะสม

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554

ขนาดสเตอร์หน้า,หลัง และความยาวโซ่ ของรถมอเตอร์ไซค์ นับเป็นค่ามาตรฐานที่สำคัญสำหรับรถอีกอย่างหนึ่งที่จำเป็นต่อการบำรุงรักษารถเหมือนกันก็เลยลองไปค้นคว้าหาและรวบรวมมาครับเผื่อจะเกิดประโยชน์ครับ
สำหรับรถ มอเตอร์ไซค์ Honda ครับ
Honda Dream-Excess สเตอร์หน้า 14 สเตอร์หลัง 36 โซ่ 428/100
Honda Dream-New สเตอร์หน้า 14 สเตอร์หลัง 36 โซ่ 428/98
Honda Dream-125 สเตอร์หน้า 14 สเตอร์หลัง 35 โซ่ 420/104
Honda Wave100 สเตอร์หน้า 14 สเตอร์หลัง 36 โซ่ 428/100
Honda Wave110 สเตอร์หน้า 15 สเตอร์หลัง 36 โซ่ 428/100
Honda Wave125 สเตอร์หน้า 14 สเตอร์หลัง 34 โซ่ 420/104
Honda Wave125i สเตอร์หน้า 14 สเตอร์หลัง 34 โซ่ 420/104
Honda Nice100 สเตอร์หน้า 15 สเตอร์หลัง 37 โซ่ 428/100
Honda Nice110 สเตอร์หน้า 14 สเตอร์หลัง 34 โซ่ 428/100
Honda Sonic125 สเตอร์หน้า 14 สเตอร์หลัง 42 โซ่ 428/116
Honda CBR150 สเตอร์หน้า 15 สเตอร์หลัง 44 โซ่ 428/124
Honda Phantom200 สเตอร์หน้า 13 สเตอร์หลัง 41 โซ่ 520/116
Honda Click สายพาน V-belt
Honda AirBlade สายพาน V-belt
Honda Smile สเตอร์หน้า 15 สเตอร์หลัง 40 โซ่ 428/120
Honda Nova-RS สเตอร์หน้า 15 สเตอร์หลัง 38 โซ่ 428/112
Honda Nova-RS Super สเตอร์หน้า 15 สเตอร์หลัง 38 โซ่ 428/126
Honda Tena สเตอร์หน้า 15 สเตอร์หลัง 38 โซ่ 428/118
Honda Dash สเตอร์หน้า 15 สเตอร์หลัง 40 โซ่ 428/126
Honda Beat สเตอร์หน้า 15 สเตอร์หลัง 42 โซ่ 428/126
Honda LS125R สเตอร์หน้า 15 สเตอร์หลัง 40 โซ่ 428/124
Honda FSX150 สเตอร์หน้า 14 สเตอร์หลัง 39 โซ่ 520/108
Honda NSR150RR สเตอร์หน้า 14 สเตอร์หลัง 39 โซ่ 520/108
Honda NSR150SP สเตอร์หน้า 14 สเตอร์หลัง 40 โซ่ 520/108
Honda Phantom150 สเตอร์หน้า 14 สเตอร์หลัง 41 โซ่ 520/114

รถแต่งอัพเดท