วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

โซนิคแถวบางนา แจ่มได้ใจ

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
แต่งไม่เยอะแต่อะไหล่แต่ละตัว ของดีทั้งน๊าน..ไปดูกันว่าเค๊าทำอารัยมามั่ง
รถแต่งอัพเดท